Mulige opgaver:

  • Totalpasning af grønne områder - både for private samt offentlige forvaltninger, heriblandt boligselskaber
  • Hækklipning, græsslåning, plantning af hæk, såning af græsplæner samt mindre anlægsopgaver
  • Flisebelægning og anlæg af støttemure/stengærde
  • Fældning og beskæring af træer og buske
  • Rodfræsning og flishugning af grene
  • Pedelfunktion, samt mindre vedligeholdelses opgaver
  • Vikartjeneste ved kirke/kirkegårde, samt administrationsopgaver
  • Grandækning og renholdelse samt anlægning af gravsteder på kirkegårde
  • Snerydning